BUDŻET

Powiatowej  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w  Rypinie wynosi:

rok

kwota

2006

724.650,00 zł

2007

765.300,00 zł

2008

883.609,00 zł

2009

888.400,00 zł

2010

855.100,00 zł

2011

866.000,00 zł

2012

874.000,00 zł

2013

879.000,00 zł

2014

871.000,00 zł

2015

885.000,00 zł

2016

1.010.700,00 zł

2017

984.000,00 zł

2018

985.000,00 zł

2019

1.050.000,00 zł

Bilans pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki pobierz

Rachunek zysków i strat pobierz

wytworzył: Danuta Rybka

wprowadził: Żołnowski Marcin

ostatnia zmiana: 05.06.2019