GODZINY URZĘDOWANIA

POWIATOWA  STACJA  SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA 

w  RYPINIE 

jest  czynna  w  dni  robocze  w godzinach  7 25 - 15 °° 

 

Dyrektor  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Rypinie

przyjmuje  interesantów  w sprawach  skarg  i wniosków

środy  w  godzinach  12 °° - 14 °° 

 

wytworzył:

wprowadził: Kaliszewski Arkadiusz

ostatnia zmiana: 11.02.2008