KIEROWNICTWO

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie /

p.o. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Rypinie

Beata Grabowska 

 

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego
Angelika Madejska

 

 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Igor Dudra

 

Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

Anna Klimowska

 

Koordynator Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Elżbieta Piotrowska

 

Główny Księgowy
Danuta Rybka

 

Radca Prawny

Jakub Cichocki

wytworzył:  Madejska Angelika

wprowadził:  Żołnowski Marcin

ostatnia zmiana: 27.12.2018