MAJĄTEK

na dzień 01 stycznia 2019 r. wynosi:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie zarządza majątkiem Skarbu Państwa, który obejmuje:

Wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej na dzień 01.01.2019r. wynosi 348 tyś złotych, a pozostałych środków trwałych 153 tyś złotych

wytworzył: Rybka Danuta 

wprowadził: Żołnowski Marcin

ostatnia zmiana: 22.03.2019