OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej   (Dz. U.  z 2019r. poz. 59) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu rypińskiego należącego do województwa kujawsko – pomorskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej  w Rypinie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 w/w  Ustawy , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie  może upoważnić niektórych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Rypinie do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

 

Powiat rypiński znajduje się we wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego, na historycznej ziemi dobrzyńskiej. W skład powiatu wchodzą: miasto Rypin oraz 5 gmin: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk.

 

Dane GUS dotyczące powiatu rypińskiego (na dzień 30.06.2018r.):

Powiat rypiński

Liczba mieszkańców

43851

obszar powiatu

586 km2

 

Miasto Rypin

Liczba mieszkańców

16420

Obszar miasta

10 km2

Gmina Brzuze

Liczba mieszkańców

5330

Obszar gminy

87 km2

Gmina Rogowo

Liczba mieszkańców

4730

Obszar gminy

141 km2

Gmina Rypin

Liczba mieszkańców

7482

Obszar gminy

132 km2

Gmina Skrwilno

Liczba mieszkańców

5926

Obszar gminy

123 km2

Gmina Wąpielsk

Liczba mieszkańców

3963

Obszar gminy

93km2

 

Pod bieżącym nadzorem sanitarnym Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rypinie w 2019r. znajduje się 1034 obiekty.

 

W 2019r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rypinie wykonano: 1102 kontrole ; pobrano 236 próbek do badań ; wykonano 809 pomiarów.

wytworzył: Madejska Angelika

wprowadził: Żołnowski Marcin

ostatnia zmiana: 20.03.2019