PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rypinie

działa na podstawie n/w aktów prawnych:

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  z 2019r. poz.59)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2018r. poz.2190 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U z 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami).

wytworzył: Madejska Angelika

wprowadził: Żołnowski Marcin

ostatnia zmiana: 20.03.2019