PROMOCJA ZDROWIA

Zadania z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są zgodnie z ustawą o Inspekcji Sanitarnej przez Stanowisko d/s  Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, które inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i monitoruje działalność oświatowo - zdrowotną w celu ochrony i poprawy zdrowia oraz ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych ludności.

W szczególności:

Działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia dotyczą:

·         zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych w tym HIV/AIDS

·         popularyzacji szczepień ochronnych

·         profilaktyki i rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

·         popularyzowaniu  zdrowego stylu życia

·         higieny osobistej i higieny otoczenia

·         zapobieganiu zatruciom pokarmowym.

 

 

wytworzył: Turowska Elżbieta

wprowadził:  Kaliszewski Arkadiusz

ostatnia zmiana: 15.03.2016