SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny /

Dyrektor  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Rypinie

przyjmuje  interesantów  w sprawach  skarg  i wniosków

środy  w  godzinach  12 °° - 14 °°


Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r poz. 2096 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5,  poz 46).

wytworzył:

wprowadził: Żołnowski Marcin

ostatnia zmiana: 27.12.2018