URZĄD

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w  Rypinie

 

ul. Warszawska 38a , 87 – 500 Rypin

tel. 54  280 – 29 – 86

508 264 817

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

w  Rypinie

 

ul. Warszawska 38a , 87 – 500 Rypin

tel. centrali , fax: 54  280 – 29 – 88 

                           54  280 – 29 – 89

email: sekretariat@psserypin.pl

         psse.rypin@pis.gov.pl

 

Numery  telefonów  wewnętrznych

Komórka  organizacyjna  /  stanowisko  pracy

Telefon wewnętrzny poprzez  centralę

Sekretariat

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracy i Płacy

21, 22

Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny

23

Samodzielne  Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

24

Sekcja Higieny Żywności , Żywienia  i PU

25

Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny  Księgowy

Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca  Prawny

26

Stanowisko Pracy ds. Prewencji Chorób Zawodowych

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego  Nadzoru  Sanitarnego

27

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

28

Sekcja  Nadzoru Przeciwepidemicznego  

29

TELEFON DYŻURUJACY w ramach punktu kontaktowego: 501 170 672

wytworzył:

wprowadził: Kaliszewski Arkadiusz

ostatnia zmiana: 16.05.2018